Halkidiki

Halkidiki se nalazi u severnom delu Egejskog mora. Jedina veza sa kopnom je sa severne strane, a zatvorenost ostrva sa kopna dodatno uvecvaju dva jezera u ovom području: Volvi i Koronija. Sa drugih strana je more – sa juga otvoreno Egejsko more, sa zapada Solunski zaliv, a sa istoka Orfanski zaliv, kao njegovi delovi. Egejsko more u delu oko Halkidikija je prijatno i blago, povoljno za razvoj morskog turizma.